Już wkrótce….nowe certyfikowane materiały odniesienia

W ciągu ostatnich trzech lat w Centrum Chemii Analitycznej Łukasiewicz – IMN realizowane były trzy duże projekty dotyczące wytwarzania nowych certyfikowanych materiałów odniesienia.

Pierwszym z nich był projekt realizowany z dotacji celowej Centrum Łukasiewicz o akronimie REFROHS. W ramach tego projektu zostało wytworzonych 13 nowych CRM-ów dla 5 różnych matryc: cyny, cynku, miedzi, aluminium oraz żelaza, z atestowaną zawartością Cd, Cr, Pb i Hg/As, służących do analizowania próbek na zgodność z Dyrektywą RoHS. CRM-y te są już dostępne w sprzedaży, można je znaleźć w naszym katalogu.

Drugim realizowanym projektem, był projekt z funduszy polsko-nowerskich o akronimie SILREF, realizowany w konsorcjum z norweską firmą ELKEM. W ramach tego projektu zostało wytworzonych 9 nowych CRM-ów dla trzech różnych materiałów krzemowych: krzemu, pyłu krzemionkowego oraz stopu żelazokrzemu magnezowego. CRM-y te już wkrótce zostaną włączone do naszej oferty.

Trzecim projektem realizowanym w Centrum Chemii Analitycznej był projekt LIDER o akronimie NonFerrousCRMs. W ramach tego projektu wytworzone nowe CRM-y dla stopów miedzi (do analizowania złomów miedziowych) – 6 CRM-ów, dla stopu cynku z podwyższoną zawartością Al i Mg (MAGNELIS) oraz dla ołowiu rafinowanego. Te CRM-y również już wkrótce zostaną włączone do naszej oferty.
Wszystkie CRM-y wytworzone w ramach zrealizowanych projektów są w zakresie akredytacji Centrum Chemii Analitycznej na zgodnośc z wymaganiami normy ISO 17034 o nr certyfikatu RM 006.

Wszystkie CRM-y wytworzone w ramach zrealizowanych projektów są w zakresie akredytacji Centrum Chemii Analitycznej na zgodnośc z wymaganiami normy ISO 17034 o nr certyfikatu RM 006.

Related Posts

Targi LABS EXPO

Już 19-20 marca zapraszamy do Poznania na międzynarodowe targi Labs Expo. Na naszym stoisku zaprezentujemy najnowsze…

Read More